Archive for the ‘ข่าวท่องเที่ยว’ Category

ประเทศญี่ปุ่น….ดินแดนอาทิตย์อุทัย

ประเทศญี่ปุ่น....ดินแดนอาทิตย์อุทัย
ประเทศญี่ปุ่น....ดินแดนอาทิตย์อุทัย ข้อมูลทั่วไปของญี่ปุ่น พื้นที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคน เมืองหลวง โตเกียว มีประชากรประมาณ 12 ล้านคน ภาษาประจำชาติ             ภาษาญี่ปุ่น ศาสนา             ชิตโตและพุทธมหายาน ภูมิอากาศของญี่ปุ่น อากาศค่อนข้างหนาวจัดทางภาคเหนือของญี่ปุ่น อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิแถบตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่น อากาศค่อนไปทางเขตร้อนทางภาคใต้ของญี่ปุ่น ฤดูฝนราวกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น อากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ร่วงทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของญี่ปุ่น Full story

คอนเสิร์ต เรกเก้ ออน เดอะ ร็อก” ริมหาดชะอำเดือด

คอนเสิร์ต เรกเก้ ออน เดอะ ร็อก'' ริมหาดชะอำเดือด
''คอนเสิร์ต เรกเก้ ออน เดอะ ร็อก'' ริมหาดชะอำเดือด!!! ตะลุมบอนชกต่อยเจ็บนับร้อย ตายอีก 1 ด้านผู้จัดงานอ้างผู้เสียชีวิตเกิดจากประสบอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับการวิวาท ในคอนเสิร์ต คาดกระทบการจัดงานในปีหน้า Full story

มารู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์ กัน

มารู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์ กัน
กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวาย สวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก Full story

สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ ที่ใหญ่และสูงที่สุดของไทย องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่มากที่สุด จังหวัดนครปฐม ได้ใช้ตราพระปฐมเจดีย์เป็น ตราประจำจังหวัด พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4เมื่อ พ.ศ. 2396โปรดเกล้าให้ครอบองค์เดิมที่ชำรุดหักพัง-ลง การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2413 มีความสูง 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว ฐานวัดโดยรอบได้5 เส้น 17 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามยิ่งขึ้น และถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 Full story

เกาะช้างวันไหล ประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2552

กำหนดการ “เกาะช้างวันไหล ประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2552” (ครั้งที่ 2) Full story
Copyright © 2010 ดาราออนไลน์ | โหลดเกมส์ฟรี | โหลดโปรแกรมฟรี | Skype Download